Karta stałego klienta Wittchen

Posiadaczem karty stałego klienta Wittchen może zostać osoba, która w salonie firmowym Wittchen lub e-sklepie zakupi produkty na łączną kwotę minimum 500 zł. Kartę może również otrzymać Klient, który okaże dowody zakupu, wydane przez Salony Firmowe Wittchen oraz e-sklep w okresie ostatnich 3 miesięcy, na łączną kwotę minimum 1000 zł.

Kartę Wittchen VIP może otrzymać osoba, która okaże dowody zakupu, wydane przez sklepy Wittchen oraz e-sklep w okresie ostatnich 6 miesięcy, na łączną kwotę minimum 5000 zł.

Karta wydawana jest po spełnieniu w/w warunków, na podstawie kompletnie wypełnionego i podpisanego przez Klienta „Formularza Klienta” . Karta wydawana jest bezpośrednio w Salonie; Karta VIP przesyłana jest na adres Klienta listem poleconym.

Karta Stałego Klienta uprawnia do:
– 10% rabatu na zakupione towary w sieci Salonów Firmowych Wittchen  oraz 5% w e-sklepie*
Karta VIP uprawnia do:
20% rabatu na zakupione towary w sieci Salonów Firmowych Wittchen oraz 10% w e-sklepie*
Klient otrzymuje również informację przesyłaną tradycyjną pocztą lub w formie elektronicznej na temat nowości, promocji dostępnych w Salonach Firmowych.

Rabatem nie są objęte towary sprzedawane w cenach promocyjnych, towary przecenione w ramach wyprzedaży posezonowej; rabatu nie można sumować z innymi akcjami promocyjnymi i przysługującymi Klientowi z ich tytułu innych rabatów

karta klienta Wittchen

wittchen.com

Strona informacyjna

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.